Skip to content
Home » หน้าหลักSSBN23 » สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ พระราชดำเนินทอดพระเนตร “โครงการทหารพันธุ์ดี” จังหวัดพิษณุโลก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ พระราชดำเนินทอดพระเนตร “โครงการทหารพันธุ์ดี” จังหวัดพิษณุโลก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ พระราชดำเนินทอดพระเนตร “โครงการทหารพันธุ์ดี” จังหวัดพิษณุโลก
วันนี้ (13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567) เวลา 09.05 น. ณ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ
อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโครงการทหารพันธุ์ดี โดยรองแม่ทัพภาคที่ 3
ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ผู้แทนกองทัพบก เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา
เลขาธิการ กปร. ที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาและข้าราชการ
เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จในการนี้ ทรงติดตามรายงานความก้าวหน้าโครงการทหารพันธุ์ดี
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ การปรับปรุงดินในพื้นที่โครงการทหารพันธุ์ดี ของหน่วยทหาร และ
ตำรวจในพื้นที่ จากนั้น พลโท ประสาน แสงศิริรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 3 น้อมเกล้าฯ ถวายข้าวสารปทุมธานี 1
เพื่อใช้ในโครงการทหารพันธุ์ดี “ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย” หม่อมหลวง ณัฐสิทธิ์ ดิศกุล
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) น้อมเกล้าฯ
ถวายข้าวสารหอมมะลิ จำนวน 15 ตัน เพื่อพระราชทานให้แก่แม่ทัพภาคที่ 3 ในโครงการทหารพันธุ์ดี และ
พระราชทานเมล็ดพันธุ์พืชแก่กองพันทหารม้าที่ 12 กองพลทหารม้าที่ 1
จากนั้น ทรงพระราชดำเนินไปยังอาคารผลิตพันธุ์ปลาน้ำจืดพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน”พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง
ติดตามการดำเนินงานและความร่วมมือผลิตปลาน้ำจืดพระราชทานร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร
พระราชดำเนินไปทรงเปิดป้ายศูนย์ผลิตพันธุ์กบพระราชทาน ศูนย์ผลิตพันธุ์สัตว์ปีกพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน”
พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง (ออนไลน์) โครงการผลิตพันธุ์แพะพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” พื้นที่ภาคเหนือ (ออนไลน์)
พร้อมกันนี้ อธิบดีกรมปศุสัตว์น้อมเกล้าฯ ถวาย พันธุ์ไก่เหลืองหางขาว (พ่อพันธุ์ 2 ตัว แม่พันธุ์ 10 ตัว ลูกไก่ (คละเพศ) 100 ตัว)
เพื่อป้องกันสายเลือดชิด พระราชทานพันธุ์กบแก่ตัวแทนราษฎรจำนวน 1 ราย
พระราชทานพันธุ์ปลานิลจิตรลดาแก่ตัวแทนราษฎร จำนวน 1 ราย และพระราชทานพันธุ์ไก่เหลืองหางขาว
แก่ตัวแทนราษฎร จำนวน 1 ราย
เวลา 12.10 น. เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปยังโรงเรียนทหารพันธ์ุดี ทอดพระเนตร
ฐานการฝึกอบรมของโรงเรียนฯ ประทับรถรางพระที่นั่งไปยังโครงการผลิตพันธุ์แพะแบล็คเบงกอล
ทอดพระเนตรการเรียกรวมพลแพะด้วยการเป่าแตรเดี่ยว การพระราชทานชื่อแพะ และให้นมแพะ
พร้อมรับฟังการถวายรายงานการดำเนินงานโครงการ และทรงมีพระราชปฏิสันถารกับ ข้าราชการ และ
ประชาชนที่มารอเฝ้าฯ รับเสด็จ ณ โครงการผลิตแพะพระราชทาน พื้นที่ภาคเหนือ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ
อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัพิษณุโลก
     
 

Loading

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *