Skip to content

กองพันส่งกำลัง และบริการที่23

4 days 7 hours ago

# ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชน ในทุกโอกาส #
วันที่ 13 มิ.ย. 67 เวลา 0800
พ.อ.ประภาส กลางหน ผบ.พัน.สบร.23 บชร.3
เป็นประธานในการตรวจความพร้อม
“ ชุดบรรเทาสาธารณภัย พัน.สบร.23 บชร.3” ณ แหล่งรวมรถของหน่วย ทั้งนี้
เป็นการปฏิบัติตามนโยบายของ
กองทัพบกและผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 3
ที่มอบหมายให้หน่วยทหารในพื้นที่
จัดเตรียมกำลังพลและยุทโธปกรณ์
พร้อมให้การช่วยเหลือและบรรเทา
ความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยโดยหน่วยรับผิดชอบดูแลพื้นที่ อำเภอสวรรคโลก
และอำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย สำหรับการตรวจในครั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าปฏิบัติภารกิจเมื่อได้รับการมอบหมาย/สั่งการ ผลการปฏิบัติกำลังพลมีความกระตือรือร้น มีความเข้มแข็ง ยานพาหนะ เครื่องมือ อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานสามารถปฏิบัติภารกิจเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ตลอดเวลา

กองพันส่งกำลัง และบริการที่23

4 days 17 hours ago

น้อง ๆ รู้ยัง กองทัพบก
จัดการประกวดวาดภาพ และประกวดวงดนตรีร่วมสมัย ปี 3
ชิงเงินรางวัล และถ้วยถ้วยพระราชทาน

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2567
พันเอกประภาส กลางหน
ผู้บังคับกองพันส่งกำลังและบริการที่ 23
กองบัญชาการช่วยรบที่ 3
มอบหมายให้ ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน ของหน่วย
(กองพันประจำอำเภอสวรรคโลก และอำเภอศรีนคร)
ลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม โครงการประกวดดนตรีสากลร่วมสมัย “คีตวัฒนศิลป์ บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดิน” ปีที่ 3
และการประกวดวาดภาพ "สร้างศิลป์เพื่อภูมินทร์
และถิ่นไทย" เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
6 รอบ 72 พรรษา วันที่ 28 กรกฏาคม 2567
ซึ่งหน่วยได้เข้าประชาสัมพันธ์โรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบ จังหวัดสุโขทัย ดังนี้
1. อำเภอสวรรคโลก
1.1 โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม
1.2 โรงเรียนหนองกลับวิทยาคม
1.3 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา
1.4 โรงเรียนสวรรคโลกประชาสรรค์
1.5 โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก
1.6 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 2
2. อำเภอศรีนคร คือ โรงเรียนศรีนคร

โดยน้อง ๆ ให้ความสนใจในกิจกรรมนี้เป็นอย่างมาก
แล้วสมัครเข้าร่วมกิจกรรมกันเยอะ ๆ น่ะครับ
แล้วพบกันครับ

สถิติผู้เข้ารับชม

Loading